Biz hakda

|  Biz hakda

HoşgeldiňizBiziň kompaniýamyz

“Yueqing Fangyuan Pnewmatik Component Co., Ltd.”, Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäheriniň ajaýyp ueueking şäherinde ýerleşýär.Kompaniýa 8000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, şolardan önümçilik ussahanasynyň meýdany 6500 inedördül metr.Pnewmatik alýumin garyndy turbalaryny öndürýän uly hytaýly.Kompaniýada 30-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär bar.Uzak wagtlap içerde we daşary ýurtda belli pnewmatik kompaniýalar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy saklap gelýär we pnewmatik pudagynda tehnologiki öňdebaryjy bolmaga çalyşýar.

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Bizde agyr alýuminiý ekstruziýa pressleri we hünärmen önümçilik maşynlary bar, olar ekstruziýadan başlap, bir gezeklik eltişe çenli ähli önümçilik prosesini özbaşdak tamamlap bilerler.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyndy dizaýnynda, ekstruziýada, ýerüsti bejermekde we wagtynda eltip bermekde giňişleýin çözgütleri berip bileris.
Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 5000 tonna bolup, gowşuryş wagtynyň we önümiň hiliniň ygtybarlylygyny üpjün edip biler.

Hoşgeldiňiz
Biziň kompaniýamyz

Silindr alýuminiý garyndy turbasy pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar, bu önümiň çyzgylaryny takyk seljermäge we önümçilik prosesindäki dürli meselelere ýuwaşlyk bilen jogap bermäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen önümiň hilini üpjün edýär we müşderileriň ýokary derejesini üpjün edýär.
Alýumin garyndy silindrleri, C45 polat porşen çybyklary, alýumin ekstruziýa çybyklary, alýumin garyndy ekstruziýa profilleri we poslamaýan polat turbalar ýaly kompaniýanyň esasy önümleri içerde we daşary ýurtda müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

takmynan (2)

takmynan (2)

takmynan (3)

takmynan (4)

Zawod (1)

Zawod (2)

Zawod (3)

Zawod (4)

Hoşgeldiňiz Biziň kompaniýamyz

Harytlary eksport etmäge hakymyz bar, şeýle hem 20 ýyl töweregi ösüş we önümçilik tejribämiz bar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatlar, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary bilen müşderileriň arasynda gowy abraýdan peýdalanýarys.
Annualyllyk önümimiziň 40% -i Braziliýa, Argentina, Russiýa, orta bazar, Aziýa ... ýaly daşary ýurtlara eksport edilýär.
Müşderilere has gowy hyzmat etmek we daşary ýurt bazarlaryny giňeltmek üçin kompaniýanyň ähli işgärleri "AUTOAIR" -yň halkara derejesinde meşhur marka bolmagy üçin yzygiderli tagalla etdiler!