Näme üçin biz?

Alýumin turba senagatynda 17 ýyllyk tejribe

Pnewmatik silindr turbasyna ünsi jemlemek we alýumin önümçiliginde 17 ýyldan gowrak wagt bäri önümçilik.

Productionylda 5000 tonna önümçilik kuwwaty

Her ýyl 5000 tonna silindr turbalaryny öndürip bileris we önümçilik liniýalaryny tamamladyk, bu bäsdeşlik bahasyny hödürlemäge we çykdajylaryňyzy tygşytlamaga kömek edýär.

Galyplary açmak hyzmaty

Galyplary açmak hyzmatyny hödürläň, ýöriteleşdirilen önümleri kabul ediň
Bir nokatly dizaýn we önümçilik.Alýuminiý ekstruziýa profillerinden başlap, çykdajylaryňyzy tygşytlap biljek taýýar önüme çenli.

Bäsdeşlik bahasyny teklip ediň

Hundredsüzlerçe pnewmatik kompaniýalary üpjün ediji hökmünde ýokary öndürijiligi üpjün ediň, pnewmatik silindr turbasy üçin müşderilerimize hemişe bäsdeşlik bahasyny hödürläp bilersiňiz.

Bir Stockada ýüzlerçe dürli turbalar

Bir Stockadaky adaty pnewmatik silindr turbasy, Bir Stockanyň doly görnüşi bilen çalt eltip bermek we dürli turbalaryň garyşyk tertibini kabul etmek.Standart bolsa, MOQ gerek däl.