Howa gripper seriýasy pnewmatik silindr turbasy, alýumin garyndy silindr turbasy

Gysga düşündiriş:

“Air Gripper” -e howa barmak pnewmatik silindr hem diýilýär.
Howa Gripper, MH, MHL2 we ş.m. ýasamak üçin ulanylýan bu alýumin garyndy silindr turbasy.
MHZ2 we MHL2 pnewmatik silindr turbalary SMC standartyna degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MHZ2 seriýaly çyzgy:

ytreytr

NO

d

E

T

A

B

b

1

Φ10

23

12.4

-

16.5

5.5

2

Φ15

30.6

19

11.6

23.6

7.5

3

Φ20

42

24

14

27.6

11.5

4

Φ25

52

29

18

33.5

13.5

5

Φ32

60

38.5

28.6

40

13.5

MHL2 seriýaly çyzgy:

ytuty

NO

d

S1-2

S2-2

A

B

C

D

E

1

10

9.2

6.5

44.3

18.2

12.4

12.4

20

2

16

15.2

9.5

55

22.5

16.4

16.4

25

3

20

19.2

11.5

65

28.2

20

20

30

4

25

24.2

13.5

76

33.3

23.4

23.4

38

5

32

31.1

15

82

32.3

30

30

40

6

40

39

17.4

98

40.2

37

37

48

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Howa gysgyjy näme?
J: Howa grippine howa barmak pnewmatik silindr hem diýilýär.
“Air Gripper” pnewmatik silindriniň wezipesi, zatlary iş mehanizmine düşünmek we saýlamak we awtomatiki usulda tutmak roluna ýetmek üçin el bilen çalyşmakdyr.Esasan awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynda, manipulýatorlarda, awtomatiki usulda we beýleki awtomatlaşdyrylan mehaniki enjamlarda ulanylýar,
Awtomatlaşdyrmagyň ýokarlanmagy bilen, pnewmatik barmak silindri häzirki zaman enjamlarynyň we enjamlarynyň esasy bölegine öwrüldi.

2-nji sorag: Haýsy meýdanlary ulanmaly?
J: Howa Gripper silindrleri esasan manipulýatorlarda, awtoulag / robot senagatynda, galyplaýyş maşynlarynda / rezin we plastmassa maşynlary / maşyn gurallary, enjamlar, gaplaýyş enjamlary, azyk, lukmançylyk we himiýa pudaklary, ofis awtomatizasiýasy we beýleki enjamlar öndürmek pudaklarynda ulanylýar.

3-nji sorag: Air Gripper-de (pnewmatik silindr alýumin profilinde) haýsy model bar?
J: SMC standart MHZ2 we MHL2 pnewmatik silindr.

4-nji sorag: MHZ2 üçin göwrümiň ululygy nämeden ybarat?
J: Boruň ululygy 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm bar.

5-nji sorag: “Air Gripper” -iň aýratynlyklary näme?
A:
1.Hemme gurluşlar goşa hereket edýär, iki taraplaýyn tutmagy amala aşyryp bilýär, awtomatiki merkezleşdirip bilýär we ýokary gaýtalanma takyklygyna eýe bolýar.
2. Tutuş momenti hemişelik,
3. Pnewmatik silindriň iki gapdalynda kontakt däl urmagy anyklaýjy wyklýuçateller gurlup bilner
4.Gurnama usullarynyň we birikdiriş usullarynyň dürli görnüşleri bar,
5. Howanyň az sarp edilmegi

6-njy sorag: MHL2 Air Gripper hakda näme?
J: Giň görnüşli Howa Gripper MHL2.
1. Uzyn urgy
2. Ölçegli üýtgeşiklikleri bolan uly göwrümli iş böleklerini saklamak üçin amatly
3. Jübüt pistonlar köp mukdarda çekiji güýji üpjün edýär.
4. Gurlan tozany goramak mehanizmi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň