Pnewmatik silindr ýygnagynyň gapaklary, alýumin pnewmatik silindr gapagy

Gysga düşündiriş:

DNC, SI standart pnewmatik silindr we MA MAL DSNU Mini Pnewmatik silindr ýaly pnewmatik silindrleri ýygnamak üçin ulanylýan pnewmatik silindr toplumy.Bir silindr gurmak üçin pnewmatik silindriň ahyrky gapagyny, möhürlerini, magnit we ş.m. goşuň.Doly aralygy üpjün edip bileris we harytlary çalt wagtda eltip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1.Biz SC / SU Pnewmatik silindr toplumlaryny, Festo Standard DNC Pnewmatik silindr toplumlaryny, ISO15552 / 6431 Europeanewropanyň standart pnewmatik silindr böleklerini hödürläp bileris.
2.Biz bazarlaryň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli silindr modellerini, dürli silindr burçlaryny hödürleýäris

Pnewmatik silindr modeli Uly göwrümi
Tegelek pnewmatik silindr 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320
Howa standarty SI Pnewmatik silindr toplumlary 32,40,50,63,80,100,125,160,200
Airtac SDA standarty 10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
Festo DNC standarty 32,40,50,63,80,100,125
FESTO ADVU standarty 16,20,25,32,40,50,63,80
Mini silindrli MAL 16,20,25,32,40
Mini poslamaýan polat MA 10,12,16,20,25,32,40

Pnewmatik standart silindr toplumlary

Pneumatic Standard Cylinder Kits

No.ok. 1 2 3 4 5
Haryt Nut Çeňňek hozy daň Porzin hasasy Baş örtügi O-jaň
No.ok. 12 13 14 15 16
Haryt Çeňňek Porzin hasasy O-jaň Porzin möhüri Üzük dakyň
6 7 8 9 10 11
Sazlanylýan nurbat Süýşmegi blokirläň Öz-özüňi ýaglamak üçin podşipnik Üzük halkasy O-jaň Barrel
17 18 19 20 21
Piston Düşek ýassyk Bahar ýassygy Altyburçly hoz gapagy

VDMA24562 Festo DNC Pnewmatik silindr toplumlary

VDMA24562 Festo DNC Pneumatic Cylinder Kits

No.ok. 1 2 3 4 5
Haryt Nut Baglaýjy nurbaty ýapyň Porzin hasasy Baş örtügi O-jaň
No.ok. 12 13 14 15 16
Haryt Porzin hasasy O-jaň Porzin möhüri Magent Piston
6 7 8 9 10 11
Sazlanylýan nurbat Süýşmegi blokirläň Öz-özüňi ýaglamak üçin podşipnik CusHionjaň O-jaň Barrel
17 18 19 20 21
Üzük dakyň ýassyk Bahar ýassygy Buraw gapagy

Airtac ISO6431 SI Pnewmatik silindr toplumlary

Airtac ISO6431 SI Pneumatic Cylinder Kits

No.ok. 1 2 3 4 5
Haryt Nut Baglaýjy nurbaty ýapyň Porzin hasasy Baş örtügi O-jaň
No.ok. 12 13 14 15 16
Haryt Porzin hasasy O-jaň Porzin möhüri Üzük dakyň Piston
6 7 8 9 10 11
Sazlanylýan nurbat Süýşmegi blokirläň Öz-özüňi ýaglamak üçin podşipnik CusHionjaň O-jaň Barrel
17 18 19 20 21
Düşek ýassyk Bahar ýassygy Buraw gapagy

MA Mini Poslamaýan Polat Pnewmatik silindr KITS

MA Mini Stainless Steel Pneumatic cylinder KITS

No.ok. 1 2 3 4 5 6
Haryt Nut Nut Porzin hasasy Baş örtügi O-jaň Sazlanylýan nurbat
No.ok. 12 13 14 15 16 17
Haryt Porzin möhüri Piston Üzük dakyň Bahar ýassygy Buraw Rea gapagy
7 8 9 10 11
Özüňi ýaglamak
rulman
Üzük halkasy O-jaň Barrel Porzin hasasy

MAL Mini Pnewmatik silindr KITS

MAL Mini Pneumatic cylinder KITS

No.ok. 1 2 3 4 5
Haryt Nut Nut Porzin hasasy Baş örtügi Özüňi ýaglamak
rulman
No.ok. 10 11 12 13 14
Haryt Bampa garşy ýassyk Porzin möhüri Piston Magnit Üzük dakyň
6 7 8 9
O-jaň Barrel Porzin hasasy O-jaň
15 16 17 18
Täsirli gap Bahar ýassygy Nut Gapak

“Airtac SDA” ykjam pnewmatik silindr KITS

Airtac SDA Compact Pneumatic cylinder KITS

No.ok. 1 2 3 4 5 6 7
Haryt Baglaň Porzin hasasy O-jaň Baş örtügi Özüňi ýaglamak
rulman
Düşek Porzin hasasy
No.ok. 8 9 10 11 12 13 14
Haryt Piston C jaň Düşek Barrel Gapak O-jaň Baglaň

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Pnewmatik silindr toplumlary näme?
J: Pnewmatik silindr toplumy silindriň barrelinden we porşen taýagyndan başga silindriň garnituralaryna, şol sanda silindriň ahyrky gapagy, silindrli porşen, möhürleýji halka we ş.m. degişlidir.
2-nji sorag: Pnewmatik silindr örtüginiň materialy näme?
J: Silindriň ahyrky örtüginiň çylşyrymly görnüşi sebäpli, alýumin garyndy guýma köplenç ulanylýar.Döküm demir silindrli kelleler bilen deňeşdirilende, alýumin garyndy silindrli kelleler gowy ýylylyk geçirijiliginiň artykmaçlygyna eýe, bu gysyş derejesini ýokarlandyrmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr.Mundan başga-da, çoýun demir bilen deňeşdirilende, ýeňil dizaýnyň ösüş ugruna laýyk gelýän ýeňil agramda alýumin garyndysy ajaýyp artykmaçlyga eýe.
3-nji sorag: Silindr toplumyňyzyň standarty näme?
J: Silindr toplumlarymyz silindriň we silindriň ululygyna laýyklykda öndürilýär.Howanyň syzmazlygy üçin ahyrky gapagyň ululygy silindriň ululygyna laýyk gelmelidir.
Mysal üçin, SI pnewmatik silindrler üçin standart ISO6431, toplumymyzyň standarty ISO6431;DNC pnewmatik silindrler üçin standart VDMA24562, toplumymyzyň standarty bolsa VDMA24562.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň