DNC alýumin profil pnewmatik silindr turbasy, alýuminiý ekstrudirlenen turba

Gysga düşündiriş:

FESTO DNC bilen deň standart, ISO15552 (ISO 6431, VDMA24562) standartyna laýyk gelýär.Ölçegi 32mm-den 125mm-e çenli.Turbanyň materialy 6063 T5.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Festo Standard DNC Pnewmatik silindr barrel spesifikasiýasy:

gfdtertre

NO d E A T
1 Φ32 44 × 44 32.5 × 32.5 8.2
2 Φ40 51 × 51 38 × 38 11
3 Φ50 64 × 64 46.5 × 46.5 17
4 Φ63 75 × 75 56.5 × 56.5 26
5 Φ80 93 × 93 72 × 72 28
6 Φ100 111 × 111 89 × 89 35
7 Φ125 134 × 134 110 × 110 55

Alýumin garyndysynyň profil turbasynyň materialy: alýumin garyndysy 6063 T5
Adaty uzynlygymyz 2000mm, başga uzynlyk gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
Anodlaşdyrylan ýer
FESTO-ny dizaýn etmek üçin şertnamalar
Adaty ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 we ş.m. standartlara laýyk gelýär.
VDMA24562 DNC Pnewmatik silindr üçin ulanylýar

Himiki düzümi:

Mg Si Fe Cu Mn Cr Zn Ti
0.81 0.41 0.23 <0.08 <0.08 <0.04 <0.02 <0.05

Aýratynlyk:

Dartgynlylygyň intensiwligi (N / mm2) Hasyl beriş güýji (N / mm2) Çeýeligi (%) Faceerüsti gatylyk Içki diametriň takyklygy Içki gödeklik Göni Galyňlyk säwligi
Sb 157 S 0.2 108 S8 HV 300 H11 <0.6 1/1000 ± 1%

Alýumin garyndy turbasynyň çydamlylygy:

ALUMINUM ALLOY TUBASYNYOR GÖRNÜŞI
DAI GÖRNÜŞ
mm H9 (mm) H10 (mm) H11 (mm)
16 0 0.043 0 0.07 0 0.11
20 0.052 0.084 0.13
25 0.052 0.084 0.13
32 0.062 0.1 0.16
40 0.062 0.1 0.16
50 0.062 0.1 0.16
63 0.074 0.12 0.19
70 0.074 0.12 0.19
80 0.074 0.12 0.19
100 0.087 0.14 0.22
125 0.1 0.16 0.25
160 0.1 0.16 0.25
200 0.115 0.185 0.29
250 0.115 0.185 0.29
320 0.14 0.23 0.36

Sorag-jogap

1-nji sorag: DNC pnewmatik silindr turbasynyň galyndysynyň standarty näme?
J: DNC pnewmatik silindrli alýumin profil galypymyz, ISO1552 standarty diýlip hem atlandyrylýan VDMA2462 standartyna laýyklykda düzülendir.Şeýle hem bazardaky DNC silindrleri üçin esasy standart.

2-nji sorag: VDMA2462 standarty näme?
J: VDMA2462 nemes maşynlar we öndürijiler birleşigi (VDMA) Europeewropadaky iň uly söwda birleşiklerinden biridir.VDMA 1892-nji ýylda döredildi we 110 ýyldan gowrak taryhy bar.
Pnewmatik suwuklyk güýji üçin VDMA2462 standartyna ISO1552 diýilýär: Aýrylyp bilinýän pnewmatik silindrler, iň ýokary baha basyşy 1000 KPa (10 bar)
FESTO DNC DNG, SMC CP96S (D), Airtac SI pnewmatik silindr VDMA2462 standarty.

3-nji sorag: DNC silindrleriniň artykmaçlyklary näme?
J: DNC seriýaly silindr halkara ülňülerini kabul edýär we artykmaçlyklary äşgärdir: (1) dizaýny we gurluşy has döwrebap we adaty standart silindrler bilen deňeşdirilende has köp gurnama ýerini tygşytlaýar we ulgam gurluşyny has ykjam edýär;(2) Gurnama Garnituralaryň giň toplumy silindri islendik ýagdaýda diýen ýaly gurnamaga mümkinçilik berýär;(3) Köp programmalar üçin laýyk DNC silindrlerini üpjün edip biljek köp sanly öndüriji modeller bar.
4-nji sorag: DNC silindrlerini ýasamak üçin haýsy bölekler gerek?
J: DNC silindriniň öndürilmegi üçin DNC pnewmatik silindr barreli, C45 polat piston çybyk we DNC silindr toplumy (silindriň ahyrky gapagy, porşen, möhür halkasy) talap edilýär.

5-nji sorag: Iň uly burun ululygy we iň kiçi burun ululygy
J: DNC pnewmatik silindr turbasynyň iň uly burçy IDφ125MM. SC silindr turbasynyň iň kiçi burçy ululygy IDφ32MM.

6-njy sorag: DNC turbanyňyzyň uzynlygy näçe?
J: DNC silindr turbamyzyň adaty ululygy 2.2M, gaplamak we eltip bermek sebäpli bu uzynlyk has gowudyr

7-nji sorag: Synag üçin nusgalar berip bilersiňizmi?
J: Nusgalarymyzy size bermäge taýýardyrys, müşderilerimiziň synamagy üçin ýeterlik nusgalary taýýarladyk

8-nji sorag: MOQ barmy?
J: DNC pnewmatik silindr profilinde MOQ ýok, islegiňize görä sargyt edip bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň