Slaýd stoluň howa silindrini alýumin turbasy

Gysga düşündiriş:

MXS we STM Slaýd Stol howa silindrini ýasamak üçin ulanylýan bu alýumin turbasy.“Autoair” howa silindrli alýumin turbasyny öndürmek üçin 20 ýyllyk tejribä eýe.“Autoair” aksiýany we has bäsdeşlik çykdajylaryny azaltmaga kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STM seriýasy

rfdsgfa

NO d E X T D H B C S
1 Φ10 44 16 17 8 10 8 1.5 18
2 Φ16 59 22 23 11 13 14 1.5 30.2
3 Φ20 68 25 26 13 16 17 1.5 35
4 Φ25 82 31 32 16 18 15 5 40

MXS seriýasy

1

NO d1-2 A B C D E F G H J
1 Φ6 30.9 12 8.7 11 11.7 13.2 27.4 5 -
2 Φ8 36 15 9.4 11.3 13.8 - 33 5.8 -
3 Φ12 47 20 10.5 18.9 19.9 15.2 41.2 6 20.4
4 Φ16 58.3 26 13.7 24.4 25.3 19.2 50.4 6 25.8
5 Φ20 72.8 32.4 14.2 29.3 30.8 24.7 68.6 6 -

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Süýşýän stoluň haýsy görnüşleri Pnewmatik silindrler bar?
J: Modelde MXS we STM pnewmatik silindr bar

2-nji sorag: Slaýd stoly Pnewmatik silindr näme?
J: Süýşýän stol Pnewmatik silindr: Pnewmatik süýşüriş stoly awtomatlaşdyryş pudagynda giňden ulanylýan çyzykly hereketlendiriji mehanizmdir.Maşyn gurallary, awtomatlaşdyryş enjamlary we robotlar ulgamynda giňden ulanylýar.Adatça gysylan howa bilen herekete getirilýär we süýşürijiniň çyzykly hereketi takyk toplaryň we çyzykly slaýd relsleriň birleşdirilen geçirilmegi arkaly amala aşyrylýar.

3-nji sorag: artykmaçlyklary barmy?
A:
1 Süýşýän stoluň pnewmatik silindr iş stolunyň we pnewmatik silindriň ykjam integrasiýasy;
2. Takyk pnewmatik silindr takyk ýygnamak üçin pnewmatik süýşýän stollar üçin amatlydyr;
3. rigokary berklik / ýokary takyklyk, islege görä sazlap bolýan insult enjamy (0-5mm);
4. Süýşýän stol Pnewmatik silindr pes sürtülme we ýumşak hereketi amala aşyryp bilýän haç top gollanmasyny kabul edýär;
5. Pnewmatik silindriň we iş stolunyň birleşmegi umumy ululygy azaldar;
6. Çykyş güýjüni iki esse almak üçin goşa pnewmatik silindr gurluşy kabul edilýär;
7. Gurlan magnit halkanyň görnüşi, magnit wyklýuçateli gurlup bilner.
8. Pnewmatiki süýşýän stol pnewmatik pnewmatik silindr takyk gurallary daşamak we daşamak üçin ulanylýar we takyklygy has ýokary.

4-nji sorag: MXS üçin göwrümiň ululygy nämeden ybarat?
J: Düwürtigiň ululygy Dia 6mm, Dia 8mm, Dia12mm, Dia16mm, Dia20mm bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň