Alýumin meýdançasy

Gysga düşündiriş:

“Autoair” alýumin zolagy üçin ýöriteleşdirilen zady kabul edip biler.Alýuminiý ekstruziýa profilinden taýýar önüme çenli bir dükan, ähli çykdajylaryňyzy tygşytlamaga we girdejiňizi artdyrmaga we eltip beriş wagtyny gysgaltmaga kömek edip biler.Altyburçly alýumin zolagy, inedördül alýumin zolagy, gaty alýumin zolagy, içi boş alýumin zolagy, pnewmatik solenoid klapan manifold alýumin profilini öndürýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Autoair” alýumin zolagy üçin ýöriteleşdirilen zady kabul edip biler.Alýuminiý ekstruziýa profilinden taýýar önüme çenli bir dükan, ähli çykdajylaryňyzy tygşytlamaga we girdejiňizi artdyrmaga we eltip beriş wagtyny gysgaltmaga kömek edip biler.Altyburçly alýumin zolagy, inedördül alýumin zolagy, gaty alýumin zolagy, içi boş alýumin zolagy öndürýäris.

What is the current form of the pneumatic component industry What is the current form of the pneumatic component industry1

6061 Alýumin meýdançasy bar (Alýumin meýdançasy bar), gaty köp taraply, işlemek aňsat we amaly goşundylary bolan ekstrudirlenen gaty alýumin zolagy.6061 Alýumin meýdany ýeňil we poslama garşylygy aladalandyrýan ähli önümçilik taslamalarynda giňden ulanylýar.“Autoair”, öňünden ýa-da degirmen uzynlygyna ugratmak üçin onlaýn satyn alyp bolýan ýüzlerçe ululykdaky alýumin kwadratyny saklaýar ýa-da lomaý bahadan az ýa-da köp mukdarda adaty kesmek üçin zerur zatlary sargyt edip bilersiňiz.Plitadan kesilen armaturalar hem bar.

What is the current form of the pneumatic component industry3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň